30 1. osztályos munkafüzet, amit a tanárok és a diákok szeretni fognak

 30 1. osztályos munkafüzet, amit a tanárok és a diákok szeretni fognak

Anthony Thompson

Tartalomjegyzék

A tanulás bármely életkorban megtörténhet; ahhoz azonban, hogy a gyerekek jól tanuljanak, és jó alapokat építsenek, amelyekre az iskolás éveik során és azon túl is támaszkodhatnak, már fiatalon el kell kezdeniük tanulni. Az új készségek elsajátítása olyan, mint a lépcsőn való felfelé haladás. Először a gyerekeknek meg kell tanulniuk járni, majd ahogy felfelé haladnak a lépcsőn, az egyik készség az előzőre épül, és így tovább.

Ahhoz, hogy a gyerekek gyorsan és hatékonyan sajátítsák el a készségeket, az otthoni gyakorlás sokat számíthat. Ha szánsz egy kis időt az alábbi első osztályos munkafüzetek használatára, az segít, hogy a tanulás élvezetes legyen, és javítja a gyerekek készségeit írás (beleértve a kézírást is), olvasás, matematika, társadalomismeret és természettudományok terén.

Első osztályos tollbamondás és íráskészség munkafüzetek

1. Kézírás könnyek nélkül: Az én nyomdakönyvem

A számos, gyerekeknek szóló nyomtatott oktatókönyv közül ez a konkrét munkafüzet, amelyet az óvodától az első osztályosokig tartó kézírásoktatáshoz használnak, egy mindenre kiterjedő munkafüzet, amely a gyerekeknek gyakorlatot kínál az írással kapcsolatban, akár különböző méretű vonalakon is. Jó ötlet lehet, ha a tananyagközi írást beépíted a tantervekbe.

2. Kézírás: Szógyakorlat (Highlights kézírásgyakorló lapok)

A munkafüzetben szereplő, osztályszintű tevékenységek céltudatos tanulást teremtenek. Ezek a tevékenységek segítenek a tanulóknak a gyakorlás és az ismétlés révén tanulni. Ez a segédanyag szógyakorlatok és tevékenységek kombinációját kínálja a gyermekek számára, beleértve a kézírás-szakértők által tervezett videókat, játékokat és interaktív gyakorlatokat, amelyek megtanítják nekik az új szavakat és javítják íráskészségüket.

3. Kézírás munkafüzet gyerekeknek: 3 az 1-ben írásgyakorló könyv a betűk, szavak &; mondatok elsajátításához

Scholdeners munkafüzet olyan tananyagokat tartalmaz, amelyekben találós kérdéseket, vicceket és motiváló, bátorító szavakat használnak. Az életkornak megfelelő tevékenységek részenként tartalmaznak első osztályos írásgyakorlatokat. Ebben a lépésről lépésre haladó tanulási programban a gyerekek az ábécé betűinek leírásával kezdik, és a teljes mondatok írásának elsajátításával fejezik be.

4. Grade 1 Writing (Kumon Writing Workbooks) Paperback

Gyakorold a szókincset, a nyelvtant, a mondat- és bekezdésírást a Kumon írás munkafüzetében. A Kumon elmélete szerint a gyerekek akkor tanulnak a legjobban, ha egyszerre egy készségre koncentrálnak egy szórakoztató tevékenység segítségével. Az első osztályos tanulók kézírás-oktatása ebben a könyvben napokon át tartalmaz tananyagalapú feladatokat, hogy a tanulók folyamatosan részt vegyenek a tanulásban.

5. Scholastic Success With Writing: 1. osztályos munkafüzet

A Scholastic Success with Writing 40 oldalnyi, azonnal használható, szabványokon alapuló írási tevékenységet tartalmaz, és elmeríti a diákokat az önálló írási tevékenységekben. Az utasítások könnyen követhetők, a tevékenységek pedig motiválóak. Ez a munkafüzet segít a diákoknak elindulni azon az úton, hogy önállóan hódítsák meg az írás folyamatát.

6. Spectrum Language Arts, 1. osztály

Ebben a munkafüzetben a tanulók írást gyakorolnak, hogy erősebbé váljanak a hatékony kommunikációban. A tanulók szórakoztató tevékenységek és játékok segítségével új szavakat és kifejezéseket fedeznek fel. Érdekes, nyílt végű írásbeli feladatokat és az évfolyamnak megfelelő gyakorlatokat tartalmaz (válaszokkal). Ez a segédanyag segít a tanulóknak az alapvető nyelvtani készségek, például a helyesírás, az írásjelek elsajátításában.

Első osztályos olvasási munkafüzetek

7. Spectrum Phonics, 1. osztály

Győzd le a nyári tanulási veszteséget ezzel a munkafüzettel, amely célzott fonikai gyakorlatot biztosít, és az alfabetikus rendszer számos hangjának azonosításához és megértéséhez szükséges alapvető ismereteket tartalmazza. A tantervhez igazodó feladatokat tartalmaz az egyes leckékhez tartozó első osztályos szókincslistáktól kezdve az új olvasási készségek gyakorlásához tervezett feladatlapokig.

8. 100 szó, amit a gyerekeknek 1. osztályig el kell olvasniuk: Látványszavak gyakorlása erős olvasók építéséhez

Az olyan kiegészítő tanulási eszközök, mint ez a tanár által jóváhagyott munkafüzet, a tanulóknak azt az előnyt nyújtják, hogy a kezdő szókincset megtanulják, és továbbléphetnek e készségek elsajátítása felé. Ez a munkafüzet a látott szavakat számos tevékenységben használja a gyermekek számára, beleértve a szavak kontextusban való használatát és a korrektúra-ellenőrzési tevékenységeket.

9. My Sight Words Workbook: 101 High-Frequency Words Plus Games & Activities

Ezzel a munkafüzettel a gyerekek élvezetes tevékenységeken és játékokon keresztül tanulják meg a látószavakat. A látószavak olyan gyakran használt szavak, mint az "of", "the" és "you", amelyeket hagyományos módszerekkel nem lehet megtanítani. Ehelyett meg kell őket jegyezni. Ebben a munkafüzetben a gyerekek gyakorolják a szavak írását és mondatban való használatát.

10. Star Wars munkafüzet: 1. osztályos olvasás (Star Wars munkafüzetek)

Ez a Star Wars-sagát utánzó, szabványokon alapuló első osztályos munkafüzet a tanulók tanulását olyan tevékenységekkel ösztönzi, amelyek olyan készségeket foglalnak magukban, mint a szófelismerés, a kapcsolatok létrehozása és az alapvető olvasásértés. Egyaránt kiválóan használható első osztályos tanórákon és otthon is.

11. 180 nap olvasás: 1. osztály

A tanárok által készített 180 nap olvasás első osztályosoknak tökéletes a távoktatási lehetőségekhez és az osztálytermi tanuláshoz egyaránt. A munkafüzetben található napi tevékenységek a fonikától a szófelismerésen át az olvasásértésig mindent lefednek. Bónuszként kísérő tevékenységként írási tevékenységeket is tartalmaz.

12. Scholastic Success with Reading Comprehension Workbook (Sikeres olvasásértés munkafüzet)

Engedje meg a tanulóknak, hogy önállóan tanuljanak, miközben készségalapú gyakorlatokat alkalmaznak az állami szabványokhoz igazodó tevékenységekkel. A munkafüzetben található gyerekbarát, tanár által ellenőrzött gyakorlatok motiválják a tanulókat, és segítik őket abban, hogy megértsék, amit olvasnak.

13. Spectrum Reading Workbook, 1. évfolyam

Ez az otthoni vagy iskolai használatra szánt, válaszkulccsal ellátott olvasásértési munkafüzet leköti a diákokat mind a szépirodalmi, mind a nem szépirodalmi szövegekben. Első osztályos írásbeli munkafüzetként a diákok elmélyednek a kulcsfontosságú gondolatokban és részletekben, valamint mindkét műfaj ismereteinek és fogalmainak integrálásával.

14. 1. osztályos olvasási készségfejlesztő munkafüzet

Az élénk színekkel és magával ragadó tevékenységekkel ez az erőforrás tökéletes azoknak az olvasóknak, akiknek extra gyakorlásra van szükségük, mielőtt nekilátnának a következő fejezetnek. Számos olyan gyakorlatot tartalmaz, amelyek célja, hogy a tanulók javítsák olvasási készségeiket az angol szókincs, nyelvtan, helyesírás, írásjelek, mondatszerkezet és szövegértés megértésének erősítésével.

15. The Big Book of Reading Comprehension Activities, 1. évfolyam

A The Big Book of Reading Comprehension Activities segítségével a diákok megtanulnak olvasni és fejleszthetik szövegértési készségeiket. A szórakoztató tevékenységek és a lebilincselő kérdések lehetőséget nyújtanak a tanulóknak, hogy fejlesszék íráskészségüket. A gyerekek megtanulják a történet különböző részeit, hogyan tegyenek fel kérdéseket azzal kapcsolatban, amit éppen tanultak, és még sok minden mást!

Első osztályos matematikai munkafüzetek

16. TinkerActive munkafüzetek: 1. osztályos matematika

A gyakorlatias tevékenységekkel és matematikai feladatokkal a TinkerActive matematikai munkafüzet tökéletes az első osztályosok osztálytermében vagy otthoni használatra. A gyerekek barkácsmérnökökké válnak a könyvben található kísérő tevékenységek segítségével. Ez a munkafüzet az első osztályosok számára alapvető matematikai készségeket, valamint a problémamegoldó készségeket tartalmazza.

17. Spectrum első osztályos matematikai munkafüzet

A tanulók az alapvető matematikai készségeikre koncentrálnak, miközben ebben a munkafüzetben az állami szabványokat követő célzott feladatokat és teszteket végeznek. A Spectrum matematikai munkafüzetet kísérő diagnosztikai tesztek tartalmaznak elő- és utóteszteket, közép- és záróteszteket. Ez a munkafüzet használható magántanulói vagy iskolai osztályok számára.

Lásd még: 35 imádnivaló Curious George születésnapi party ötletek

18. 1. osztályos Jumbo Matematikai siker munkafüzet

Az első osztályosok olyan matematikai témák, mint a számműveletek, a geometria és a mérések, valamint az idő és a pénz ismerete tölti ki ezt a hatalmas munkafüzetet; olyan, mintha három munkafüzetet kapnánk egyben, hiszen ez a munkafüzet annyi lebilincselő matematikai tevékenységet tartalmaz.

Lásd még: 20 menő összetett szójáték gyerekeknek

19. Star Wars munkafüzet: 1. osztályos matematika

Ez a Star Wars matematikai munkafüzet követi a nemzeti közös alapkövetelményeket, miközben a diákokat matematikai gyakorlatokba vonja be a szereplőkkel, csillaghajókkal és egyebekkel. A gyerekek szórakoztató feladatokat végeznek, miközben helyértékeket és szófeladatokat tanulnak, más alapvető matematikai készségek mellett.

20. Grade 1 Addition (Kumon Matematikai munkafüzetek)

Gyakorolja az alapvető összeadási készségeket a Kumon interaktív matematikai munkafüzetével. Az állami szabványokhoz igazodó Kumon munkafüzet a tanulókat a tevékenységek fokozatos fejlődésén keresztül vezeti végig, hogy jó alapot teremtsen a matematikai készségekhez.

21. 1. osztályos kivonás (Kumon matematikai munkafüzetek)

A Kumon Kivonás munkafüzet tökéletes otthoni vagy osztálytermi használatra. Lépésről lépésre történő módszerének köszönhetően a tanulók elsajátíthatnak egy fogalmat, mielőtt továbblépnének. A tevékenységek magával ragadóak, és arra szolgálnak, hogy a tanulók frusztráció nélkül tanuljanak.

22. Scholastic Success With Addition & Subtraction: Grade 1 Workbook (Sikeres összeadás és kivonás: 1. osztályos munkafüzet)

Motiválja a tanulókat ezzel a Scholastic matematikai munkafüzettel. A lebilincselő tevékenységekkel és könnyen követhető utasításokkal ez a munkafüzet otthon és az iskolában is használható. Az oldalak sokszorosíthatók, a tevékenységek pedig az állami szabványokhoz igazodnak.

23. IXL

A gyerekek bárhol gyakorolhatnak ezzel a kötelezően megismerendő matematikai készségekkel teli munkafüzettel. A színes oldalak és a szórakoztató tevékenységek lekötik a tanulók figyelmét. Ez a munkafüzet tele van tantervhez igazodó feladatokkal, és átfogó is.

Első osztályos társadalomtudományi és természettudományos munkafüzetek

24. DK Munkafüzetek: Földrajz, első osztály: Tanulj és fedezd fel!

Ennek a földrajz munkafüzetnek minden egyes lapján gyermeke valami újat fog tanulni, és megérti a már tanult fogalmakat. A hét kontinenst, több mint ötven országot és a világ minden tájáról származó fővárosokat tartalmazó feladatgyűjtemény segít a gyerekeknek megismerni a világot, amelyben élnek!

25. 180 nap társadalomtudomány: 1. osztály

Ezzel az osztálytermi munkafüzettel a tanárok olyan heti földrajzórákat kapnak, amelyek segítségével a gyerekek fejleszthetik földrajzi készségeiket és gyorsan tanulhatnak új fogalmakat. A térkép- és térbeli készségeik fejlesztése, valamint a szöveg- és képfüggő kérdések megválaszolása mellett a diákok a földrajz öt tematikus elemét tanulmányozzák.

26. Az én első osztályos földrajz munkafüzetem: 101 játék & Tevékenységek az első osztályos földrajzkészségek támogatására

Ez a munkafüzet olyan tevékenységekkel, amelyek minden eddiginél hosszabb ideig tartó tanulást tesznek lehetővé, földrajzos játékokat és feladatokat tartalmaz iskolai és otthoni használatra. Első osztályosok számára készült, hogy támogassa a tanórai készségeket, amelyek segítenek a tanulóknak az országos szabványok elsajátításában.

27. 180 nap tudomány: 1. osztály

A diákok a tanév során minden nap gyakorolhatják a természettudományokat. Ez az értékes természettudományos munkafüzet olyan heti természettudományos leckéket kínál a tanároknak és az otthon tanítóknak, amelyek segítik a diákok tanulmányi készségeinek fejlesztését és felkészítik őket az iskolai sikerekre.

28. DK Munkafüzetek: Természettudomány, első osztály: Tanulj és fedezd fel!

Ez a munkafüzet bevezetést nyújt a tudományos gondolkodásba. A könyv olyan dolgokat tárgyal, mint az állatok mozgása, az izmok, a csontok, a szív, a fogak, a kövületek és még sok más. A pedagógusok által pedagógusoknak tervezett munkafüzet olyan lebilincselő tevékenységeket kínál a diákoknak, amelyek gyakorlatias gyakorlással segítik a fogalmak megértését.

29. SuperScience World of WOW (6-8 éveseknek)

Fedezze fel a STEM (Science, Technology, Engineering, Math) témaköröket otthon a Scholastic e munkafüzetével. Ez az átfogó tudományos forrás a Föld, az Élet és a Fizika tudományok érdekes témáit tartalmazza. Vannak benne cikkek a háttérismeretek építéséhez, projektötletek, kísérő felvételek és tippek. Nagyszerű forrás a szülők számára.

30. TinkerActive munkafüzetek: 1. osztályos természettudományok

Kezdje az első osztályos természettudományok és a problémamegoldás alapjainak lefedésével ezzel a munkafüzettel. A tanulók izgalmas gyakorlati barkácsolási, készítési és mérnöki projekteket végeznek, amelyekhez csak általánosan elérhető háztartási tárgyakat használnak, ami segít a gyerekeknek lelkesen és szórakoztatóan megtanulni a fogalmakat. Nagyszerű osztálytermi vagy otthoni használatra.

Záró gondolatok

Az írás, az olvasás, a matematika, a társadalomismeret és a természettudományok akkor válnak élővé a diákok számára, ha olyan anyagokkal gyakorolnak, amelyek lekötik a figyelmüket, és segítenek nekik a tanulásba vetett bizalom kialakításában. Ezek a gyerekeknek szánt munkafüzetek csodálatos kiegészítői bármely diák tanulási környezetének. Ha bármilyen tantárgyhoz van egy kiegészítő tanulási forrás, az kulcsfontosságú módja annak, hogy a diákok sikeresen tanulhassanak.A tanulás sosem áll meg, ha a tanulók elkötelezettek.

Anthony Thompson

Anthony Thompson tapasztalt oktatási tanácsadó, több mint 15 éves tapasztalattal a tanítás és tanulás területén. Dinamikus és innovatív tanulási környezetek létrehozására specializálódott, amelyek támogatják a differenciált oktatást, és értelmes módon vonják be a tanulókat. Anthony sokféle tanulóval dolgozott együtt, az általános iskolásoktól a felnőtt tanulókig, és szenvedélyesen rajong a méltányosságért és az oktatásba való befogadásért. A Berkeley-i Kaliforniai Egyetemen szerzett mesterképzést oktatásból, okleveles tanár és oktatói edző. Tanácsadói munkája mellett Anthony lelkes blogger, és meglátásait a Teaching Expertise blogon osztja meg, ahol a tanítással és oktatással kapcsolatos témák széles skáláját tárgyalja.