210 nezaboravnih prideva za opisivanje bilo koje ličnosti

 210 nezaboravnih prideva za opisivanje bilo koje ličnosti

Anthony Thompson

Pridjevi su važan dio učenja engleskog jezika jer omogućavaju učenicima da opišu ljude na detaljan i specifičan način. Učenjem prideva učenici se mogu jasnije izraziti i efikasnije komunicirati svoje misli i osjećaje s drugima. Ovo može biti posebno korisno u profesionalnim okruženjima, kao što su intervjui ili ispiti, gdje mogućnost opisa nečijih karakteristika može pružiti vrijedan uvid u njihovu podobnost za određenu poziciju. Osim toga, razumijevanje prideva nam omogućava da bolje cijenimo jedinstvene kvalitete onih oko nas – podstičući dublje i značajnije veze s drugima.

1. Moguć : neko ko je sposoban i kompetentan.

Primjer : Brad je u stanju riješiti bilo koji problem s automobilom.

2. Odsutan um : neko ko se lako ometa i zaboravlja.

Primjer : Sarah je rasejana. Često zaboravlja ključeve.

3. Agresivan : neko ko je sklon riziku, preuzimanju odgovornosti i afirmaciji.

Primjer : Mark je agresivan. Uvijek želi biti vođa grupe.

4. Ambiciozan : neko ko je odlučan i željan postizanja uspjeha ili slave.

Primjer : Rachel je ambiciozna. Želi postati izvršni direktor.

5. Prijatan : neko ko je prijateljski nastrojen i sa kojim se lako slaže.

Primer : Majkl je ljubazan. On dobijaoštro.

Primjer : Katie je kritična. Ona uvijek ukazuje na greške.

79. Kučati : neko ko ima sklonost da bude razdražljiv i loše raspoložen.

Primjer : Jordan je kukavica. Uvijek je mrzovoljan.

Vidi_takođe: 28 Zabava & Jednostavne aktivnosti reciklaže za vrtićare

80. Sirov : neko kome nedostaje profinjenosti ili pristojnosti.

Primer : Elizabeta je gruba. Ima grub smisao za humor.

81. Kulturisan : neko ko ima istančan i dobro obrazovan ukus ili znanje.

Primer : Alex je kulturan. Zna mnogo o umjetnosti i književnosti.

82. Znatiželjan : neko ko ima želju da sazna ili nauči o nečemu.

Primjer : Brandon je radoznao. Voli da postavlja pitanja.

83. Ciničan : neko ko ima tendenciju da bude nepoverljiv ili skeptičan.

Primer : Katie je cinična. Ne vjeruje u sve što čuje.

84. Odvažan : neko ko je spreman da rizikuje.

Primer : Jordan je odvažan. Voli ići bungee jumping.

85. Hvala : neko ko ima moderan i atraktivan izgled.

Primjer : Paul je poletan. Uvijek dobro izgleda.

86. Neustrašiv : neko ko ima neustrašiv i odlučan duh.

Primjer : Alex je neustrašiv. On se ničega ne boji.

87. Deadpan : neko ko ima ozbiljno i bezizražajno lice.

Primer : Brandon je mrtav. Onnikad se ne smiješi.

88. Odlučan : neko ko ima ili pokazuje sposobnost da donosi brze i jasne odluke.

Primjer : Katie je odlučna. Ona zna šta hoće.

89. Posvećen : neko ko ima snažnu posvećenost i predanost zadatku ili cilju.

Primer : Jordan je posvećen. Naporno radi da postigne svoje ciljeve.

90. Duboko : neko ko ima veliku dubinu ili intenzitet emocija ili misli.

Primjer : Elizabeta je duboka. Ima mnogo uvida.

91. Pkosan : neko ko pokazuje odbijanje da se povinuje ili poštuje autoritet.

Primjer : Alex je prkosan. Ne voli da mu se govori šta da radi.

92. Namjerno : neko ko ima pažljiv i promišljen pristup.

Primjer : Brandon je namjeran. Razmišlja o stvarima prije nego počne djelovati.

93. Delikatna : neko ko poseduje profinjenu i krhku lepotu ili šarm.

Primer : Katie je delikatna. Ima nježan dodir.

94. Divan : neko ko ima ugodnu i privlačnu prirodu.

Primjer : Jordan je divan. Ima odličan smisao za humor.

95. Zahtjevan : neko ko pokazuje potrebu za puno pažnje ili truda.

Primjer : Elizabeth je zahtjevna. Mnogo očekuje od drugih.

96. Pouzdan : neko ko ima dosljednu i pouzdanu prirodu.

Primjer : Alexje pouzdan. Uvijek drži svoju riječ.

97. Odlučan : neko ko ima snažnu volju i odlučan je da postigne cilj.

Primjer : Katie je odlučna. Ona uvijek dobije ono što želi.

98. Posvećen : neko ko ima jaku lojalnost i posvećenost nekome ili nečemu.

Primer : Jordan je odan. On je veliki prijatelj.

99. Spretan : neko ko pokazuje vešto i okretno korišćenje ruku ili uma.

Primer : Elizabet je spretna. Ona je sjajna pijanistica.

100. Marljiv : neko ko ima stalan i uporan trud ili radnu etiku.

Primer : Alex je marljiv. Naporno radi da postigne svoje ciljeve.

101. Diplomatski : neko ko ima taktičan i vješt način ophođenja s drugima.

Primjer : Brandon je diplomatski. U stanju je da se nosi sa teškim situacijama sa taktom i gracioznošću.

102. Direktno : neko ko ima direktan i pošten pristup.

Primjer : Katie je direktna. Ona ne tuče okolo.

103. Pronicljiv : neko ko ima oštroumno i pronicljivo rasuđivanje.

Primjer : Jordan je pronicljiv. Ima odličan ukus za muziku.

104. Disciplinovan : neko ko se striktno pridržava pravila i obuke.

Primjer : Elizabeth je disciplinovana. Ona je veliki sportista.

105. Besstrasan : neko ko je odvojeni nepristrasan pristup.

Primjer : Alex je nepristrasan. Može ostati nepristrasan u žestokoj raspravi.

106. Distinktivan : neko ko ima jedinstven i prepoznatljiv karakter ili kvalitet.

Primjer : Brandon je prepoznatljiv. Ima nezaboravan glas.

107. Poslužan : neko ko ima osjećaj odgovornosti i posvećenosti ispunjavanju svojih obaveza.

Primjer : Jordan je poslušan. Uvijek radi domaći.

108. Dinamičan : neko ko ima puno energije i pokreta.

Primjer : Elizabeth je dinamična. Ona je uvijek u pokretu.

109. Earnest : neko ko ima ozbiljnu i iskrenu prirodu.

Primer : Alex je ozbiljan. Svoj posao shvata ozbiljno

110. Lagano : neko ko ima opušten i fleksibilan stav.

Primjer : Brandon je lagodan. On teče.

111. Ebullient : neko ko ima živahan i entuzijastičan duh.

Primjer : Katie je živahna. Uvijek je dobro raspoložena.

112. Ekscentričan : neko ko ima ponašanje ili ličnost koje je neobično i drugačije od onoga što se smatra normalnim.

Primjer : Jordan je ekscentričan. Ima jedinstven smisao za modu.

113. Ekonomski : neko ko ima praktičan i efikasan pristup korištenju resursa.

Primjer : Elizabeta je ekonomska. Ona je odlična pogodbalovac.

114. Obrazovan : neko ko ima visok nivo znanja i učenja.

Primer : Alex je obrazovan. Ima doktorat

115. Efikasan : neko ko ima sposobnost da nešto uradi na vreme i dobro organizovano.

Primer : Brandon je efikasan. Može da uradi mnogo za kratko vreme.

116. Elokventan : neko ko ima sposobnost da govori ili piše na jasan i ubedljiv način.

Primer : Jordan je elokventan. On je odličan javni govornik.

117. Empatičan : neko ko ima sposobnost da razumije i podijeli osjećaje drugih.

Primjer : Elizabeth je empatična. Ona je odličan slušalac.

118. Energičan : neko ko ima puno energije i vitalnosti.

Primer : Alex je energičan. Uvijek je spreman za trening.

119. Privlačan : neko ko ima sposobnost da privuče i zadrži pažnju drugih.

Primjer : Brandon je angažovan. On je sjajan pripovjedač.

120. Preduzetan : neko ko ima spremnost da preuzme inicijativu i bude inovativan.

Primjer : Katie je preduzimljiva. Uvijek je u potrazi za novim poslovnim prilikama.

121. Entuzijastičan : neko ko posjeduje veliko uzbuđenje i interesovanje.

Primjer : Jordan je entuzijastičan. Uvijek je željan isprobavanja novih stvari.

122. Preduzetnički : neko ko ima tendenciju pokretanja i upravljanja novim poslovnim poduhvatima.

Primjer : Elizabeth je poduzetna. Ima odličan smisao za posao.

123. Zavidan : neko ko ima osećaj ljutnje ili ljubomore prema dostignućima ili imovini drugih.

Primer : Alex je zavidan. Volio bi da ima isti auto kao i njegov komšija.

124. Erudite : neko ko ima široko i duboko znanje i učenje.

Primjer : Katie je erudita. Ona zna mnogo o istoriji.

125. Eteričan : neko ko je delikatna i vanzemaljska ljepota.

Primjer : Jordan je eterična. On je kao princ iz bajke.

126. Etički : neko ko se pridržava moralnih principa i vrijednosti.

Primjer : Elizabeta je etička. Ona uvijek radi pravu stvar.

127. Euforičan : neko ko ima osećaj intenzivne sreće i uzbuđenja.

Primer : Alex je euforičan. Uvijek je dobro raspoložen.

128. Zahtjev : neko ko ima visok nivo preciznosti i pažnje na detalje.

Primjer : Brandon je zahtjevan. Veoma je temeljan u svom poslu.

129. Ogorčeni : neko ko ima osjećaj ljutnje i frustracije.

Primjer : Katie je ogorčena. Umorna je od suočavanja sa bratovim ludorijama.

130. Primjer : neko ko je izvanredani vrijedan oponašanja.

Primjer : Jordan je uzoran. On je veliki uzor.

131. Iskusan : neko ko ima mnogo znanja i vještina stečenih kroz praksu i izlaganje.

Primjer : Brandon je iskusan. U industriji je dugi niz godina.

132. Ekstravagantan : neko ko ima tendenciju da troši novac slobodno i nepromišljeno.

Primjer : Jordan je ekstravagantan. Voli da kupuje skupe stvari.

133. Ekstremno : neko ko ima tendenciju da ide daleko ili do najudaljenije tačke.

Primer : Elizabet je ekstremna. Voli da rizikuje.

134. Bujno : neko ko ima osećaj velikog uzbuđenja i energije.

Primer : Alex je bujan. Ima puno energije.

135. Fabulous : neko ko je sjajan i izvanredan.

Primjer : Brandon je fantastičan. Uvijek je moderan.

136. Pošteno : neko ko ima tendenciju da bude nepristrasan i pravedan.

Primer : Katie je poštena. Ona uvijek sluša obje strane priče.

137. Vjeran : neko ko ima snažnu lojalnost i posvećenost nekome ili nečemu.

Primjer : Jordan je vjeran. On uvijek drži svoja obećanja.

138. Maštovito : neko ko ima tendenciju da bude maštovit i hirovit.

Primjer : Elizabeth je maštovita. Ona voli sanjariti.

139. Dalekovid : neko ko je sposoban da razmišlja i planira budućnost.

Primjer : Alex je dalekovid. Ima dugoročnu viziju svoje kompanije.

140. Moderan : neko ko je u skladu sa trenutnim trendovima i stilovima.

Primjer : Brandon je moderan. Uvijek nosi najnovije modele.

141. Fastidious : neko ko ima tendenciju da bude izuzetno oprezan i pažljiv prema detaljima.

Primer : Katie je izbirljiva. Vrlo je organizirana.

142. Sudbonosni : neko ko ima značajan i neizbežan uticaj.

Primer : Jordan je sudbonosan. On uvijek donosi važne odluke.

143. Neustrašivi : neko ko pokazuje nedostatak straha.

Primjer : Elizabeta je neustrašiva. Ne boji se visine.

144. Ženstveno : neko ko ima kvalitete tradicionalno povezane sa ženama.

Primjer : Katie je ženstvena. Voli da nosi haljine.

145. Svirepi : neko ko ima žestoku i divlju prirodu.

Primjer : Elizabeta je svirepa. Ona je žestoka konkurencija.

146. Verljiv : neko ko ima strastvenu i intenzivnu prirodu.

Primer : Alex je gorljiv. Strastven je za svoja uvjerenja.

147. Nestalan : neko ko ima tendenciju da često mijenja mišljenje.

Primjer : Brandon je nestalan. Ne može se odlučiti.

148. Flamboyant :neko ko ima upadljivu i teatralnu prirodu.

Primjer : Brandon je kitnjast. Voli da pravi veliki ulaz.

149. Fleksibilan : neko ko ima sposobnost prilagođavanja promjenjivim situacijama.

Primjer : Katie je fleksibilna. Ona uvijek može pronaći način da stvari funkcioniraju.

150. Flert : neko ko ima tendenciju da se upusti u zaigrano ili neobavezno romantično ponašanje.

Primjer : Elizabet je flertovana. Voli da zaigrano zadirkuje svoju simpatiju.

151. Fokusiran : neko ko ima sposobnost da se koncentriše i obrati pažnju na zadatak ili cilj.

Primjer : Alex je fokusiran. On je u stanju da isključi ometanja.

152. Opraštanje : neko ko ima spremnost da opravda ili previdi greške ili uvredu.

Primjer : Jordan oprašta. On je u stanju da se oslobodi ljutnje.

153. Iskren : neko ko ima tendenciju, da bude iskren i direktan u govoru i ponašanju.

Primjer : Elizabeta je iskrena. Ona to uvijek priča kako jeste.

154. Srećan : neko ko ima sreću ili uspeh.

Primer : Aleks je srećan. Ima odličan posao i porodicu koja voli.

155. Krhak : neko ko ima delikatnu i lako slomljivu prirodu.

Primjer : Brandon je krhak. Lako se povrijedi.

156. Frank : neko ko ima tendenciju, da bude iskren, direktan u govoru iponašanje.

Primjer : Katie je iskrena. Ona uvijek govori istinu.

157. Freewheeling : neko ko ima tendenciju da bude spontan i bezbrižan.

Primer : Jordan je slobodan. Voli da putuje.

158. Prijateljski : neko ko ima toplu i otvorenu prirodu prema drugima.

Primjer : Alex je prijateljski raspoložen. Uvijek rado upozna nove ljude.

159. Štedljiv : neko ko ima tendenciju da bude oprezan i štedljiv sa novcem.

Primer : Katie je štedljiva. Ona uvijek traži dobar posao.

160. Voli zabave : neko ko ima tendenciju da uživa i traži zabavu i zadovoljstvo.

Primjer : Jordan voli zabavu. Uvijek se dobro zabavlja.

161. Funky : neko ko ima jedinstven i nekonvencionalan stil.

Primjer : Elizabeth je funky. Ima jedinstven smisao za modu.

162. Smiješan : neko ko ima tendenciju da bude zabavan i nasmijava druge.

Primjer : Alex je zabavan. On je veliki komičar.

163. Galantan : neko ko ima pristojnu i pažljivu prirodu prema ženama.

Primjer : Paul je galantan. On je džentlmen.

164. Darežljiv : neko ko je spreman da daje i dijeli slobodno.

Primjer : Elizabeth je velikodušna. Svoj ručak uvijek dijeli sa kolegama iz razreda.

165. Genijalan : neko ko je prijateljski raspoložen i prijatanzajedno sa svima.

6. Zabavljen : neko ko se zabavlja i nađe nešto smiješno.

Vidi_takođe: 20 zabavnih aktivnosti na engleskom za srednju školu

Primjer : Lisa je zabavljena. Voli da gleda komedije.

7. Analitički : neko ko je u stanju razumjeti i razložiti složene informacije.

Primjer : David je analitičan. Lako razumije berzu.

8. Ljut : neko ko osjeća ili pokazuje jako nezadovoljstvo.

Primjer : George je ljut. Ne voli kada neko kasni.

9. Iznerviran : neko ko osjeća ili pokazuje blagu ljutnju.

Primjer : Suzan je iznervirana. Ne voli kada je ljudi prekidaju.

10. Anksiozan : neko ko se oseća ili pokazuje zabrinutost, nervozu ili nelagodu.

Primer : Tomas je anksiozan. Brine se za svoju budućnost.

11. Izvinjavajući se : neko ko izražava žaljenje ili kajanje zbog nečega.

Primjer : Rebecca se izvinjava. Žao joj je što kasni.

12. Privlačan : neko ko je privlačan ili zanimljiv.

Primjer : Paul je privlačan. Ima odličan smisao za humor.

13. Strahuje : neko ko osjeća ili pokazuje strah ili nelagodu zbog onoga što se može dogoditi.

Primjer : Katarina se plaši. Plaši se visine.

14. Umjetnički : neko ko ima ili pokazuje kreativnost, maštu ili originalnost.

Primjer : Kevin jepriroda.

Primjer : Alex je genijalan. Uvijek je dobro raspoložen.

166. Nježan : neko ko ima ljubaznu i blagu prirodu.

Primjer : Brandon je nježan. Veoma je strpljiv.

167. Istinska : neko ko ima pravu i iskrenu prirodu.

Primjer : Katie je iskrena. Uvijek je iskrena.

168. Vrtoglavica : neko ko ima osjećaj vrtoglavice i uzbuđenja.

Primjer : Elizabeth se vrti u glavi. Uvijek je zbog nečega uzbuđena.

169. Nadaren : neko ko ima prirodni talenat ili sposobnost.

Primjer : Alex je nadaren. On je sjajan muzičar.

170. Davanje : neko ko ima spremnost da daje i dijeli slobodno.

Primjer : Brandon daje. Volontira u narodnoj kuhinji.

171. Glib : neko ko ima tečan i lak, ali često neiskren način govora.

Primjer : Katie je živahna. Može se izvući iz svega.

172. Sjajni : neko ko ima blistavu i svijetlu prirodu.

Primjer : Alex blista. Uvijek je pozitivan.

173. Proždrljiv : neko ko ima pretjeran i nezasitan apetit za hranom ili zadovoljstvima.

Primjer : Brandon je proždrljiv. Nikada se ne može zasititi svoje omiljene hrane.

174. Dobrodušan : neko ko ima ljubaznu i prijateljsku prirodu.

Primjer : Katie je dobroćudna. Ona uvek imaosmeh na njenom licu.

175. Ljubazan : neko ko ima ljubaznu i ljubaznu prirodu.

Primjer : Ryan je ljubazan. Uvijek se zahvaljuje svom poslužitelju u restoranu.

176. Grandiozan : neko ko ima veličanstvenu i impresivnu prirodu.

Primjer : Samantha je grandiozna. Ona voli da ostavi veliki utisak.

177. Družan : neko ko je druželjubiv i otvoren.

Primjer : Tyler je društveni. Uvijek želi biti u blizini ljudi.

178. Grim : neko ko ima ozbiljnu i oštru prirodu.

Primjer : Viktorija je mračna. Ne voli da se šali.

179. Prizemljen : neko ko ima stabilnu i realističnu prirodu.

Primjer : Yara je prizemljen. Uvijek drži noge na zemlji.

180. Gruff : neko ko je grube i nagle prirode.

Primjer : Zachary je grub. Ne voli da zaslađuje stvari.

181. Nevin : neko ko je nevin ili oslobođen krivice.

Primer : Zoe je nevina. Uvijek je bezbrižna i neopterećena.

182. Izmoren : neko ko ima istrošenog i iscrpljenog izgleda.

Primjer : Barbara je iscrpljena. Naporno radi i slabo spava.

183. Sretan put : neko ko je bezbrižne i optimistične prirode.

Primjer : Eric je sretan. U ljudima uvijek vidi najbolje.

184. Uznemiren : neko ko je pod stresom i nadmoćan.

Primjer : Fred je uznemiren. Ima previše posla.

185. Mrži : neko ko ima osjećaj intenzivne nesklonosti ili animoziteta prema nekome ili nečemu.

Primjer : Milost je mržnja. Ne podnosi svog bivšeg dečka.

186. Tvrdoglav : neko ko ima odlučnu i tvrdoglavu prirodu.

Primjer : Henry je tvrdoglav. On uvijek dobije ono što želi.

187. Smešno : neko ko ima tendenciju da nasmijava druge.

Primer : Karen je urnebesna. Uvijek priča najsmješnije viceve.

188. Iskren : neko ko ima iskrenu i iskrenu prirodu.

Primjer : Quinn je iskrena. Ona uvijek govori istinu.

189. Nada : neko ko ima pozitivan i optimističan pogled.

Primjer : Ryan se nada. Uvijek misli da će stvari uspjeti.

190. Skroman : neko ko ima skromnu i nepretencioznu prirodu.

Primjer : Sara je skromna. Nikada se ne hvali svojim postignućima.

191. Humorističan : neko ko ima tendenciju da bude zabavan ili komičan.

Primjer : Tom je humorističan. Uvijek nasmijava ljude.

192. U žurbi : neko ko je žurne i nestrpljive prirode.

Primjer : Viktor se žuri. Uvijek želi brzo obaviti stvari.

193. Histeričan : neko koima nekontrolisane i pretjerane emocije.

Primjer : Wendy je histerična. Uvijek se jako uzbudi.

194. Idealistički : neko ko ima idealnu i nerealističnu perspektivu.

Primer : Xander je idealista. On uvijek vidi svijet na savršen način.

195. Neznalica : neko ko ima nedostatak znanja ili razumijevanja.

Primjer : Zachary je neznalica. Nije dobro informisan.

196. Ilustrijan : neko ko ima slavu i ugled.

Primjer : Zane je slavan. Poznat je u svojoj oblasti.

197. Maštovit : neko ko ima kreativnu i inventivnu prirodu.

Primjer : Alan je maštovit. Uvijek ima nove ideje.

198. Nestrpljiv : neko ko ima tendenciju da se lako iznervira ili iznervira zbog kašnjenja.

Primjer : Beth je nestrpljiva. Ne voli da čeka u redu.

199. Neuzdržljiv : neko ko ima mirnu i staloženu prirodu.

Primjer : Emily je nepokolebljiva. Nikada se ne uznemiruje.

200. Impish : neko ko ima nestašnu i razigranu prirodu.

Primjer : Frank je bezobrazan. Uvijek voli da se šali.

201. Impresivan : neko ko ima tendenciju lakog uticaja.

Primer : Gejl je upečatljiva. Lako se pokoleba tuđim mišljenjima.

202. Drzak : neko ko ima bezobrazan ilinepristojna priroda.

Primjer : Jack je drzak. Nije baš pristojan.

203. Nepažljiv : neko ko ima tendenciju da se lako ometa ili ne obraća pažnju.

Primjer : Karen je nepažljiva. Teško se fokusira.

204. Osetljiv : neko ko ima oštru i perceptivnu prirodu.

Primer : Paul je oštrouman. Uvijek seče u srž stvari.

205. Neuviđavan : neko ko ima nepromišljenu i grubu prirodu.

Primjer : Quinn je neuviđavan. Nikada ne razmišlja o tuđim osjećajima.

206. Nepopravljiv : neko ko ima nepromjenjivu i neposlušnu prirodu.

Primjer : Ryan je nepopravljiv. Ne može se ukrotiti.

207. Nevjerovatan : neko ko je skeptičan i nepovjerljiv.

Primjer : Sara je nepovjerljiva. Ne može vjerovati šta čuje.

208. Nesiguran : neko ko nije siguran u sebe ili svoje sposobnosti.

Primjer : Sandra je prilično nesigurna. Bori se da povjeruje u sebe.

209. Inteligentan : neko ko je pametan, budan i brz.

Primer : Don je veoma inteligentan. Lako razumije nove koncepte i elokventno artikulira svoje ideje.

210. Ljubomoran : neko ko oseća ili pokazuje zavist prema nekome ili njegovim dostignućima i prednostima.

Primer : Fiona je ljubomorna. Onaupoređuje se sa drugima i zavidi na onome što imaju

umjetnički. Voli da slika.

15. Asertivan : neko ko je siguran i odlučan u onome što govori ili radi.

Primjer : Karen je asertivna. Ona zna šta želi.

16. Pronicljiv : neko ko ima brzu inteligenciju, oštroumnost ili percepciju.

Primjer : Andrew je oštrouman. Uvijek može uočiti dobru priliku.

17. Pažljiv : neko ko vodi računa da primijeti i obrati pažnju na nešto.

Primjer : Joshua je pažljiv. Sluša druge kada govore.

18. Skroman : neko ko pokazuje samodisciplinu i samokontrolu.

Primjer : Robert je strog. Ne voli da troši novac.

19. Autentičan : neko ko je veran svojoj ličnosti, duhu ili karakteru.

Primer : Elizabeta je autentična. Ona je vjerna sebi.

20. Autoritativan : neko ko ima moć ili status da izdaje naređenja ili donosi odluke.

Primjer : Christopher je autoritativan. On je šef.

21. Svjestan : neko ko ima znanje ili percepciju situacije ili činjenice.

Primjer : Brian je svjestan. On zna šta se dešava u svijetu.

22. Sjajan : neko ko izaziva strahopoštovanje ili divljenje.

Primjer : Samantha je sjajna. Ona je sjajna pjevačica.

23. Nezgodan : neko ko pokazuje nedostatak gracioznosti ili lakoće u kretanju ili manirima.

Primjer :Alex je nezgodan. Nije dobar u plesu.

24. Lepa : neko ko je ugodan čulima, posebno čulu vida.

Primer : Emily je prelepa. Ima sjajan osmeh.

25. Korisno : neko ko je koristan ili koristan.

Primjer : Daniel je koristan. On je dobar slušalac.

26. Velika srca : neko ko ima velikodušnu prirodu i razumijevanje.

Primjer : Stephanie je velika -srce. Ona pomaže drugima.

27. Velikoumni : neko ko ima široku i inkluzivnu perspektivu.

Primjer : Laura je velikodušna. Ona je otvorenog uma.

28. Ogorčen : neko ko ima osjećaj ljutnje.

Primjer : Ivan je ogorčen. Ne voli da gubi.

29. Podebljano : neko ko ima samopouzdan i hrabar stav.

Primjer : Matthew je hrabar. Ne plaši se da kaže šta misli.

30. Bossy : neko ko ima tendenciju da izdaje naređenja ili šefuje ljudima okolo.

Primjer : James je šef. Voli da bude glavni.

31. Hrabri : neko ko je spreman da se suoči sa opasnostima Primer: Megan je hrabra. Ne boji se visine.

32. Bistar : neko ko ima visok stepen inteligencije ili talenta.

Primer : Aron je bistar. On je genije.

33. Širokog uma : neko ko ima spremnost da razmatra novo i drugačijeideje.

Primjer : Adam je širokih pogleda. Otvoren je za nove ideje.

34. Zauzet : neko ko ima puno posla ili se mnogo stvari dešava.

Primjer : Christine je zauzeta. Ima puno posla.

35. Računanje : neko ko ima sposobnost da donosi odluke zasnovane na razumu i logici.

Primjer : Milost je kalkulacija. Lako može riješiti matematički zadatak.

36. Smiren : neko ko ima mirno i nepomućeno stanje uma.

Primer : Majkl je miran. Ne ljuti se lako.

37. Iskren : neko ko poseduje istinoljubivu i poštenu prirodu.

Primer : Kler je iskrena. Ona govori istinu.

38. Kapriciozna : neko ko ima tendenciju da impulzivno promijeni mišljenje.

Primjer : Anthony je hirovit. Ne može odlučiti šta želi.

39. Briga : neko ko ima osjećaj brige za dobrobit drugih.

Primjer : Rachel je brižna. Voli da pomaže drugima.

40. Oprezan : neko ko ima tendenciju da bude oprezan i izbegava rizik.

Primer : David je oprezan. Ne voli da rizikuje.

41. Šarmantan : neko ko ima ugodnu i privlačnu ličnost.

Primjer : Sara je šarmantna. Ona je dobar slušalac.

42. Vesela : neko ko je sretan i optimističan.

Primjer :Benjamin je veseo. Uvijek ima pozitivan stav.

43. Viteški : neko ko ima osećaj časti i poštovanja prema drugima, posebno prema ženama.

Primer : Tyler je viteški. On drži vrata otvorena za dame.

44. Oprezni : neko ko ima sposobnost da razmotri sve okolnosti i moguće posljedice prije nego što postupi.

Primjer : Ashley je oprezna. Ona misli prije nego što djeluje.

45. Građanski : neko ko pokazuje pristojan i ljubazan način.

Primjer : Lauren je uljudna. Uvijek je pristojna.

46. Čist : neko ko živi u državi bez prljavštine ili nečistoća.

Primjer : Olivia je čista. Voli da svoju sobu održava urednom.

47. Pametan : neko ko ima sposobnost da misli brzo i inventivno.

Primjer : Aiden je pametan. On može popraviti sve.

48. Klinički : neko ko ima odvojen i nepristrasan pristup.

Primjer : Emma je klinička. Može ostati hladna pod pritiskom.

49. Zatvoreno : neko ko je isključen ili nedostupan.

Primjer : Noah je zatvoren. Ne voli da priča o svojim osećanjima.

50. Nespretan : neko ko pokazuje nedostatak gracioznosti ili vještine u kretanju ili manirima.

Primjer : Sydney je nespretan. Mnogo ispušta stvari.

51. Hladno : neko ko pokazuje nedostatak topline ili osjećaja.

Primjer :Elizabeth je hladno. Ne voli da se grli.

52. Borba : neko ko pokazuje spremnost da se svađa ili svađa.

Primjer : Brandon je borben. Voli da raspravlja.

53. Udobno : neko ko pokazuje stanje fizičke lakoće i zadovoljstva.

Primjer : Katie je udobno. Voli da se opusti.

54. Komičar : neko ko ima sposobnost da nasmeje ljude.

Primer : Ryan je komičar. Priča sjajne viceve.

55. Komandovanje : neko ko ima sposobnost da izazove poštovanje ili pažnju.

Primjer : Rachel zapovijeda. Ona je sjajan vođa.

56. Komunikativan : neko ko ima sposobnost da se efikasno izrazi.

Primjer : Luka je komunikativan. On je odličan govornik.

57. Saosećajan : neko ko ima duboku svest o patnji drugih i saoseća sa njima

Primer : Stephanie je saosećajna. Ona brine o drugima.

58. Konkurentan : neko ko ima želju da pobedi ili bude najbolji.

Primer : Adam je konkurentan. Voli pobjeđivati.

59. Složen : neko ko sadrži mnogo međusobno povezanih dijelova ili elemenata.

Primjer : Jake je složen. Teško ga je razumjeti.

60. Poštova : neko ko je spreman da poštuje pravila ili udovoljava zahtjevima

Primjer : Sara je u skladu. Ona pratipravila.

61. Kompromitirajući : neko ko pokazuje spremnost na ustupke ili postizanje sporazuma

Primjer : Michael pravi kompromis. Voli da nađe sredinu.

62. Savjestan : neko ko ima osjećaj odgovornosti i marljivosti.

Primjer : Jessica je savjesna. Svoj posao shvata ozbiljno.

63. Pažljiv : neko ko pokazuje pažljiv prema potrebama i osećanjima drugih.

Primer : Vilijam je pažljiv. Uvijek pita kako su drugi.

64. Dosljedan : neko ko se nepokolebljivo pridržava skupa standarda ili principa.

Primjer : Taylor je dosljedan. Ona uvijek održi svoja obećanja.

65. Preziran : neko ko ima osjećaj gađenja i prezira.

Primjer : Megan je prezriva. Ne voli ljude koji varaju.

66. Sadržaj : neko ko ima osjećaj zadovoljstva i sreće.

Primjer : Olivia je zadovoljna. Zadovoljna je svojim životom.

67. Sporni : neko ko ima tendenciju da se svađa ili izaziva probleme

Primjer : Anthony je sporan. Voli da se svađa.

68. Prijatan : neko ko voli druženje i dobro društvo.

Primjer : Claire je druželjubiva. Voli da se zabavlja.

69. Zadruga : neko ko ima volju da radiostali.

Primjer : Rachel je kooperativna. Ona je timski igrač.

70. Srdačan : neko ko ima topao i prijateljski način.

Primjer : David je srdačan. Uvijek je pristojan.

71. Hrabar : neko ko je spreman suočiti se s opasnošću ili poteškoćama.

Primjer : Sara je hrabra. Ne boji se pauka.

72. Učtiv : neko ko ima pristojnost i poštovanje prema drugima.

Primjer : Michael je ljubazan. Uvijek kaže molim i hvala.

73. Dvorski : neko ko ima profinjene i uljudne manire, tipično povezan sa sudovima iz prošlosti.

Primjer : Stephanie je dvorska. Ima odlične manire.

74. Lukav : neko ko ima vještinu da obmane ili nadmudri druge.

Primjer : Adam je lukav. Uvijek može naći izlaz iz nevolje.

75. Orban : neko kome nedostaje prefinjenosti ili osetljivosti.

Primer : Ryan je bezobrazan. Ima prljav smisao za humor.

76. Lud : neko ko ima mentalni poremećaj ili ekstremnu ekscentričnost.

Primjer : Alex je lud. Uvijek radi nešto divlje.

77. Kreativan : neko ko ima sposobnost da stvara ili izmišlja nove stvari.

Primjer : Brandon je kreativan. On je veliki umjetnik.

78. Kritičan : neko ko ima sklonost da sudi ili ocjenjuje

Anthony Thompson

Anthony Thompson je iskusni konsultant za obrazovanje sa preko 15 godina iskustva u oblasti podučavanja i učenja. Specijalizirao se za stvaranje dinamičnog i inovativnog okruženja za učenje koje podržava diferenciranu nastavu i uključuje učenike na smislen način. Anthony je radio sa raznim učenicima, od učenika osnovnih do odraslih, i strastven je oko jednakosti i uključivanja u obrazovanje. Magistrirao je obrazovanje na Kalifornijskom univerzitetu u Berkliju i certificirani je učitelj i trener. Osim što radi kao konsultant, Anthony je strastveni bloger i svoje uvide dijeli na blogu Teaching Expertise, gdje raspravlja o širokom spektru tema vezanih za podučavanje i obrazovanje.