21 Meet & amp; Greet Aktivity pre študentov

 21 Meet & amp; Greet Aktivity pre študentov

Anthony Thompson

Pre učiteľa je budovanie pevného vzťahu so študentmi kľúčom k vytvoreniu pozitívneho a efektívneho prostredia na učenie. Jedným zo spôsobov, ako to dosiahnuť, je zaradiť do každodenného programu zábavné a pútavé aktivity na zoznámenie sa. Tieto aktivity nielenže pomáhajú študentom spoznať sa navzájom, ale tiež im umožňujú cítiť sa so svojím učiteľom príjemne a budovať si dôveru s jehoV tomto článku sme z rôznych zdrojov zostavili zoznam 21 aktivít na zoznámenie sa so žiakmi, ktoré určite prinesú do vašej triedy trochu vzrušenia.

1. Ľudský uzol

Toto je klasický icebreaker, pri ktorom sa študenti postavia do kruhu a držia sa za ruky s dvoma rôznymi ľuďmi oproti sebe. Potom sa musia rozviazať bez toho, aby si pustili ruky.

2. Osobné zaujímavosti

V tejto aktivite každý študent o sebe prezradí tri osobné fakty a trieda potom musí uhádnuť, ktorý fakt je lož. Táto hra povzbudzuje študentov k zdieľaniu osobných informácií zábavným a odľahčeným spôsobom a zároveň im pomáha dozvedieť sa viac o osobnostiach a skúsenostiach ostatných.

3. Hra s názvom

Žiaci sa postavia do kruhu a povedia svoje mená so sprievodným gestom alebo pohybom. Ďalší žiak musí zopakovať predchádzajúce mená a gestá a až potom pridať svoje vlastné.

4. Bingo Icebreaker

Vytvorte bingo kartu s rôznymi charakteristikami, ako napríklad "má domáce zviera", "športuje" alebo "miluje pizzu." Žiaci musia nájsť spolužiakov, ktorí zodpovedajú každému popisu, a vyplniť ich bingo karty.

5. Čo by ste radšej?

Táto aktivita spočíva v tom, že študentom predložíte dve možnosti a požiadate ich, aby si vybrali, ktorú z nich by radšej robili. Táto jednoduchá hra môže vyvolať zaujímavé rozhovory a debaty - pomôže študentom spoznať osobnosti a perspektívy ostatných.

6. Ulička spomienok

Pri tejto aktivite si študenti prinesú fotografiu zo svojho detstva a podelia sa s triedou o príbeh o nej. Aktivita podporuje študentov, aby sa zamysleli nad svojou osobnou históriou, spojili sa nad spoločnými zážitkami a vybudovali si silnejšie vzájomné väzby.

7. Lov na mrchožrúta

Vytvorte zoznam predmetov, ktoré majú žiaci nájsť v okolí triedy alebo areálu školy. Žiaci môžu pracovať vo dvojiciach alebo malých skupinách a dokončiť hľadanie. Tento postup podporuje tímovú prácu a zručnosti pri riešení problémov a pomáha žiakom spoznať svoje okolie.

8. Pictionary

Pri tejto aktivite budú študenti pracovať v tímoch, počas ktorej budú mať za úlohu načrtnúť a určiť význam rôznych slov a slovných spojení. Študenti sa môžu navzájom spoznať príjemným a podnetným spôsobom prostredníctvom hry, ktorá zároveň podporuje schopnosti tímovej práce, tvorivosti a riešenia problémov.

9. Skladačka

Každému žiakovi dajte kúsok skladačky a požiadajte ho, aby našiel osobu so zodpovedajúcim kúskom. Po nájdení všetkých kúskov môžu žiaci spolupracovať na dokončení skladačky.

10. Nájdite niekoho, kto...

Vytvorte zoznam tvrdení, napríklad: "Nájdi niekoho, kto má rovnakú obľúbenú farbu ako ty" alebo "Nájdi niekoho, kto cestoval do inej krajiny." Žiaci musia nájsť niekoho, kto zodpovedá každému opisu, a dať mu podpísať svoj list papiera.

11. Výzva Marshmallow

Žiaci pracujú v malých skupinách s cieľom postaviť čo najvyššiu vežu z marshmallows, lepiacej pásky a špagetových rezancov. Tento postup podporuje tímovú spoluprácu, efektívnu komunikáciu a hľadanie riešení problémov.

12. Rozhovor

Táto aktivita spočíva v tom, že študenti vytvoria dvojice a navzájom sa vyspovedajú pomocou súboru poskytnutých otázok. Potom môžu svojho partnera predstaviť triede. Táto aktivita pomáha študentom dozvedieť sa viac o sebe navzájom, budovať komunikačné zručnosti a získať sebadôveru pri vystupovaní pred ostatnými.

Pozri tiež: 15 aktivít na tvorbu rozpočtu pre študentov stredných škôl

13. Kreatívna koláž

Poskytnite žiakom hárok papiera a niekoľko časopisov alebo novín, ktoré môžu použiť pri tvorbe koláže, ktorá odráža to, kým sú. Účasť na tejto aktivite podporuje tvorivosť, sebavyjadrenie a introspekciu vlastnej identity.

14. Rýchle priateľstvo

Študenti sa na tomto cvičení zúčastňujú tak, že chodia po miestnosti v kruhu a počas určeného času sa navzájom spoznávajú, než sa presunú k ďalšiemu jednotlivcovi. Študenti sa vďaka tejto aktivite rýchlo spoznávajú, zlepšujú svoje sociálne zručnosti a posilňujú svoju schopnosť spolupracovať.

15. Skupinové šarády

Táto aktivita zahŕňa rozdelenie študentov do skupín a hranie rôznych slov alebo fráz, ktoré majú ich spoluhráči uhádnuť. Táto aktivita podporuje tímovú prácu, kreativitu a komunikačné zručnosti a zároveň poskytuje zábavný a pútavý spôsob, ako sa študenti navzájom spoznávajú.

16. Rozprávanie o kriede

Každému žiakovi dajte papier a dajte mu pokyn, aby naň napísal otázku alebo tvrdenie. Potom ho nechajte rozniesť po triede, aby naň mohli ostatní odpovedať alebo ho doplniť. Tento postup podporuje pozorné počúvanie, ako aj komunikáciu so zdvorilým tónom.

17. Spoločné kreslenie

Každému žiakovi dajte kúsok papiera a nechajte ho nakresliť malú časť väčšieho obrázka. Po dokončení všetkých častí ich môžete spojiť a vytvoriť spoločné dielo.

Pozri tiež: 16 rozmarných, nádherných veľrybích aktivít pre rôzne vekové kategórie

18. Hádaj kto?

V tejto aktivite študenti vytvoria zoznam indícií o sebe a zverejnia ich na tabuli, zatiaľ čo trieda sa snaží uhádnuť, komu jednotlivé zoznamy patria. Táto hra podporuje študentov v zdieľaní osobných informácií a zároveň podporuje tímovú prácu, kritické myslenie a zručnosti deduktívneho uvažovania.

19. Balónik Pop

Niekoľko otázok na prelomenie ľadov je napísaných na malých kúskoch papiera a umiestnených v balónikoch. Žiaci musia balóniky prasknúť a odpovedať na otázky, ktoré sú v nich obsiahnuté. Táto zábavná a interaktívna hra podnecuje deti k tvorivému mysleniu a zároveň podporuje spoluprácu a komunikačné zručnosti.

20. Začiatky viet

V tejto aktivite majú študenti k dispozícii začiatočné vety, ako napríklad: "Jedna vec, v ktorej som naozaj dobrý, je..." alebo "Cítim sa najšťastnejší, keď...", a sú požiadaní, aby vetu dokončili a podelili sa o ňu s triedou. Táto aktivita pomáha študentom vyjadriť sa a zároveň podporuje pozitívnu komunikáciu a socializáciu.

21. Náhodné skutky láskavosti

Každý žiak si napíše skutok láskavosti, ktorý môže urobiť pre iné dieťa v triede, tajne ho vykoná a napíše si o ňom do denníka. Táto hra povzbudzuje žiakov, aby mysleli na iných a ich potreby, a zároveň podporuje empatiu, láskavosť a pozitívne správanie.

Anthony Thompson

Anthony Thompson je skúsený vzdelávací konzultant s viac ako 15-ročnými skúsenosťami v oblasti vyučovania a učenia. Špecializuje sa na vytváranie dynamických a inovatívnych vzdelávacích prostredí, ktoré podporujú diferencované vyučovanie a zapájajú študentov zmysluplným spôsobom. Anthony pracoval s rôznorodým spektrom študentov, od základných študentov až po dospelých študentov, a je nadšený pre rovnosť a inklúziu vo vzdelávaní. Má magisterský titul v odbore vzdelávanie na Kalifornskej univerzite v Berkeley a je certifikovaným učiteľom a inštruktážnym koučom. Okrem svojej práce konzultanta je Anthony zanieteným blogerom a o svoje postrehy sa delí na blogu Teaching Expertise, kde rozoberá široké spektrum tém súvisiacich s vyučovaním a vzdelávaním.